خدمات جانبی

مجموعه ای از خدمات جانبی به منظور یکپارچه بودن شبکه شما و دیگر نیاز های شما

پشتیبانی رایگان

پس از اجرای اولیه کار یک ماه پشتیبانتان خواهیم بود در این مدت با نحوه پشتیبانی ما آشنا خواهید شد.

ارائه پروپوزال

بر اساس درخواست شما و در نظر گرفتن استانداردها و شرایط موجود مناسب ترین طرح را ارائه می دهیم.

بازدید اولیه رایگان

ابتدا طی یک جلسه حضوری نیازهای شما را بررسی کرده و تجهیزات و سرویس های موجود را آنالیز می کنیم.